NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI VISA 技術・人文知識・国際 KHI XIN VĨNH TRÚ|JOBnoWA

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI VISA 技術・人文知識・国際 KHI XIN VĨNH TRÚ

求職者向け>Vietnam

2023/1/16

VĨNH TRÚ?
*Nếu tư cách lưu trú của bạn là "技術・人文知識・国際業務"
1) Mẫu đơn xin thường trú
2) Trình bày lý do (lý do cần giấy phép vĩnh trú)
3) Giấy chứng nhận đăng ký cư trú nước ngoài của người nộp đơn
4) Giấy chứng nhận hồ sơ đăng ký người nước ngoài cho tất cả các thành viên khác trong gia đình hoặc thẻ gai
5) "Giấy chứng nhận việc làm" của người nộp đơn (hoặc người phụ thuộc), v.v.
6) Bảng lương thu nhập của người nộp đơn (hoặc người phụ thuộc), v.v.
7) Bản sao sổ tiết kiệm của đương đơn (hoặc người phụ thuộc)
? Bản sao công chứng sổ đăng ký bất động sản của đương đơn (hoặc người phụ thuộc)
9) Giấy chứng nhận đóng thuế cư trú (trong 3 năm gần đây)
10) Giấy nộp thuế cư trú (3 năm trở lại đây)
11) Thư bảo lãnh
12) Chứng chỉ nghiệp vụ của người bảo lãnh
13) Giấy xác nhận thu nhập của người bảo lãnh
14) Thẻ cư trú của người bảo lãnh (hoặc giấy chứng nhận đăng ký người nước ngoài)
15) Thư đánh giá, khen thưởng… của phía Nhật Bản (nếu có)
16) Hộ chiếu và thẻ gai (xuất trình bản chính)
* Tất cả phải còn trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp
*Những người tự kinh doanh, v.v. cần một bản sao tờ khai thuế cuối cùng và một bản sao giấy phép kinh doanh.
*Trên đây là những giấy tờ tối thiểu cần có, trong quá trình xét duyệt hồ sơ có thể bị yêu cầu thêm những giấy tờ khác.
*Người bảo lãnh phải là người Nhật hoặc visa định trú.

この記事の関連記事