Thủ tục điều chỉnh thuế cuối |JOBnoWA

Thủ tục điều chỉnh thuế cuối

求職者向け>Vietnam

2022/11/22

Tháng 11 là tháng công ty sẽ yêu cầu nhân viên khai thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm, vậy

Thủ tục điều chỉnh thuế cuối năm là gì?

Tại sao phải làm thủ tục điều chỉnh này?

Có lẽ đối với các bạn mới sang Nhật đi làm còn khá nhiều bỡ ngỡ về thủ tục này.

Trên trang web của cục thuế quốc gia Nhật có giải thích khá rõ ràng có cả video cho mọi người xem để dễ hiểu hơn.

mời các bạn tham khảo để làm làm thủ tục này nha.

給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)|国税庁 (nta.go.jp)

Gửi người có thu nhập (người đi làm) の方へ (Reiwa năm thứ 4)|Cục thuế quốc gia (www-nta-go-jp.translate.goog)

この記事の関連記事