Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ giá điện và khí đốt trong nước|JOBnoWA

Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ giá điện và khí đốt trong nước

求職者向け>Vietnam

2022/11/14

★Chính ph Nht Bn tiếp tc h tr giá đin và khí đốt trong nước★

 ☞T tháng 1/2023, hóđơn tiđin ca mi h gia đình Nht Bn s được tr cp 7 yen/kWh, tc là gim khong 20% giá thành trong khi mi doanh nghip cũng được gim 3,5 yen/kWh.

 

1.Để đối phó vi tình trng giá c tăng cao và đồng yen yếu, Chính ph Nht Bn d kiến s công b gói gii pháp mi h tr các h gia đình và doanh nghip. Gói gii pháp mđã được hai đảng trong liên minh cm quyn gđảng Dân ch t do (LDP) và đảng Công minh nht trí vào ngày 26/10

 

2.T tháng 1/2023, hóđơn tiđin ca mi h gia đình Nht Bn s được tr cp 7 yen/kWh, tc là gim khong 20% giá thành. Đối vi hóđơn tiđin phc v sn xut, mi doanh nghip cũng được gim 3,5 yen/kWh.

 

3.Ngoài ra, để gim bt khó khăn do giá nhiên liu tăng cao, Chính ph Nht Bn cũng h tr 30 yen/m3 khí đốt cho mi h gia đình và mi doanh nghip sn xut.

 

4.Bên cnh đó, mc tr giá cho cáđầu mi bán buôn xăng du cũng tiếp tđược gia hđến cui năm và có th đượđiu chnh trong nđầu tài khóa 2023.

 

この記事の関連記事