Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành nhà hàng, chế biến thực phẩm|JOBnoWA

Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành nhà hàng, chế biến thực phẩm

求職者向け>Vietnam

2022/11/09

OTAFF đã công bố trên trang homepage kết quả kỳ thi kỹ năng đặc định ngành nhà hàng, chế biến thực phẩm được tổ chức vào tháng 10 vữa rồi sẽ có kết quả vào giữa tháng 11 này, có nghĩa là tuần sau là mọi người xem được kết quả rồi đó. 

Và lịch thi cũng như địa điểm thi của kỳ thi kế tiếp vào tháng 1 năm 2023 cũng đã được công bố, bạn nào có dự định chuyển qua ngành nhà hàng hay chế biến thực phẩm thì nhanh nhanh đăng ký thi nhé.

特定技能1号技能測定試験 外食業国内試験 | OTAFF (otaff1.jp)

 

この記事の関連記事