[ THÔNG BÁO CỦA OTIT ] VỀ VIỆC MIỄN TRỪ THUẾ

求職者向け>Vietnam

2022/7/06

[ THÔNG BÁO CỦA OTIT ] VỀ VIỆC MIỄN TRỪ THUẾ
Theo nguyên tắc, các bạn Thực tập sinh kỹ năng sẽ bị trừ Thuế thu nhập (thuế nhà nước) và Thuế cư
trú (thuế địa phương) từ trong tiền lương. Tuy nhiên, đối với những thực tập sinh có xuất thân từ những quốc gia có ký kết Hiệp ước thuế với Nhật Bản thì sẽ được miễn trừ thuế.
 
●Đối với trường hợp muốn được miễn trừ thuế thu nhập theo Hiệp ước thuế
Cần phải thông qua người trả tiền lương (Công ty tiếp nhận thực tập) để nộp Mẫu đơn liên quan đến
Hiệp ước thuế “Mẫu đơn số 8” (bao gồm các hồ sơ đính kèm) để nộp cho Sở thuế.
Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại trang chủ của Cục thuế (www.nta.go.jp), hoặc liên hệ đến Sở thuế
gần nhất.
 
●Đối với trường hợp muốn được miễn trừ thuế cư trú theo Hiệp ước thuế
Cần phải nộp Mẫu đơn liên quan đến Hiệp ước thuế... cho chính quyền địa phương.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đến cơ quan hành chính địa phương của thôn, xã, quận, huyện, thành phố hiện đang cư ngụ.
 
 
●LƯU Ý:
1* Không có ký kết Hiệp ước đối với các nước như Lào và Mông cổ, Campuchia, Miến Điện.
2* Khái quát của Hiệp ước thuế này, là bảng tóm lược đã được ghi lại liên quan đến đánh thuế trong
tiền lương mà các công ty tiếp nhận thực tập trong nước trả cho các quốc gia có số lượng lớn người cư
trú tại Nhật Bản liên quan đến Thực tập sinh kỹ năng.

この記事の関連記事